Picture Finishing / Mastering

Wokół New Wave Film gromadzimy wspaniałych artystów, kolorystów, grafików komputerowych i techników. Nasza infrastruktura pozwala nam współpracować z nimi w dowolnym formacie plików i w dowolnej przestrzeni kolorów – rec709, P3, ACES, dzięki czemu kreatywność w procesie kończenia filmu nie jest niczym i nikim ograniczona.

Połączenie wszystkich elementów składających się na ostateczną wersję filmu, ujęcia VFX, dźwięk, czy też subtitling odbywa się pod ścisłym nadzorem naszych techników a wypracowany workflow pozwala na szybkie przeprowadzenie wszystkich procesów przygotowujących skończony film do masteringu.