Dailies

Bez względu na kamerę jaka jest użyta do produkcji filmu, New Wave Film jest w stanie wykonać dailies’y w dowolnym formacie odpowiednio skrojonym do potrzeb klienta. Ze względu na nasze doświadczenie zawsze proponujemy przygotowane przez nas rozwiązania, jednocześnie słuchając indywidualnych potrzeb klienta.

W wyniku ustaleń i w zależności od przyjętego workflow dailies’y mogą być dostarczone z wypracowanym podczas testów kamerowych LUT’em, w naturalnej charakterystyce lub też po korekcji barwnej onelight.

W okresie preprodukcyjnym zawsze omawiamy z klientem sposób i termin dostarczenia dailies’ów.