KFC California Burgers

PRODUKCJA:

ED Commercials Polska Sp. z o.o.

REŻYSERIA:

Martyna Iwańska

OPERATOR OBRAZU:

Maciej Sobieraj

MONTAŻ:

Janek Wierzbicki

KOLORYSTA:

Jacek Bulik

Nasz wkład

conforming | korekcja barwna