Historia Ireny Sendlerowej

PRODUKCJA:

Wolfilm

REŻYSERIA:

Andrzej Wolf

OPERATOR OBRAZU:

Andrzej Wolf

MONTAŻ:

Jan Mikołaj Mironowicz

KOLORYSTA:

Monika Jakutowicz

DI SUPERVISOR:

Mateusz Budnik

Nasz wkład

zarządzanie mediami | back up | conforming | korekcja barwna | finishing | mastering/deliveries