Backup / Archiwizacja

Wychodzimy z założenia, że poczucie bezpieczeństwa dla producentów jest sprawą kluczową i z założenia odpowiednie przechowywanie danych powinno być sprawą oczywistą. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponujemy kompletny workflow z uwzględnieniem przechowywania materiałów kamerowych na macierzach transportowych ustawionych w RAID-5 i macierzach w RAID-6 na czas trwania produkcji oraz do późniejszej głębokiej archiwizacji – bibliotece LTO-7, gdzie kasety automatycznie są przewijane dwa razy do roku i sprawdzana jest spójność danych.

Wykorzystanie macierzy oraz szybkich złączy skraca czas wykonywania back up’u oraz archiwizowania materiałów dzięki czemu dailies oraz pliki offlinowe mogą trafić jak najszybciej do artystów i producentów, co naturalnie zwiększa ich komfort pracy.